Facebook bắt đầu ẩn lượt like trên các fanpage lớn, giới hạn chỉ hiện 10k tương tác - Android

Get it on Google Play

Facebook bắt đầu ẩn lượt like trên các fanpage lớn, giới hạn chỉ hiện 10k tương tác - Android

Facebook hôm nay bắt đầu cập nhật tính năng giới hạn hiển thị số lượng like, tương tác trên các fanpage. Mình thử vào một số fanpage lớn, thí dụ như của Sếp thì tất cả các post đều dừng lại ở số...
Facebook hôm nay bắt đầu cập nhật tính năng giới hạn hiển thị số lượng like, tương tác trên các fanpage. Mình thử vào một số fanpage lớn, thí dụ như của Sếp thì tất cả các post đều dừng lại ở số like là 10k, đồng thời khi bấm vào cũng chỉ có số lượng các reaction như haha, love hoặc angry chứ không còn hiện số like nữa.

Có ý kiến cho rằng bản chất của việc này tức là sẽ giới hạn chỉ hiện 10k tương tác, đồng thời sẽ ưu tiên hiện reaction khi duyệt post trên dòng thời gian của trang. Khi bấm...

Facebook bắt đầu ẩn lượt like trên các fanpage lớn, giới hạn chỉ hiện 10k tương tác

10/10/2019 06:37 PM