Có cách nào tính nhẩm phép tính này không anh em - Android

Get it on Google Play

Có cách nào tính nhẩm phép tính này không anh em - Android

Một người bạn mình vừa hỏi là có cách nào tính nhẩm được căn bậc lẻ và lớn như thế này hay không? Thấy câu hỏi khá thú vị nên post lên để thảo luận chung với anh em cho vui. Cơ bản thì mình nghĩ...
Một người bạn mình vừa hỏi là có cách nào tính nhẩm được căn bậc lẻ và lớn như thế này hay không? Thấy câu hỏi khá thú vị nên post lên để thảo luận chung với anh em cho vui. Cơ bản thì mình nghĩ rằng sẽ có một dấu hiệu nào đó để có thể suy luận ra được hướng tính và từ đó tìm ra đáp án. Chỉ có cách nào thì mình chưa biết thôi? Anh em nghĩ nhẩm phép toán này có khả thi?

Căn bậc 43 của 764036153800772120872870975100124317697618171874295185415695589

12/11/2019 02:22 PM