20 'mặt trăng' mới được phát hiện quanh Sao Thổ, trở thành hành tinh nhiều vệ tinh nhất hệ mặt Trời - Android

Get it on Google Play

20 'mặt trăng' mới được phát hiện quanh Sao Thổ, trở thành hành tinh nhiều vệ tinh nhất hệ mặt Trời - Android

Nhóm các nhà khoa học của học viện Carnegie, UCLA và đại học Hawaii vừa phát hiện ra thêm đến 20 vệ tinh mới bay xung quanh sao Thổ. Đưa tổng số "mặt trăng" của ngôi sao này lên con số 82, vượt...
Nhóm các nhà khoa học của học viện Carnegie, UCLA và đại học Hawaii vừa phát hiện ra thêm đến 20 vệ tinh mới bay xung quanh sao Thổ. Đưa tổng số "mặt trăng" của ngôi sao này lên con số 82, vượt qua con số 79 vệ tinh của sao Mộc.

Việc phát hiện ra các vệ tinh mới thường là rất khó bởi ngoài việc dễ bị nhầm lẫn với vệ tinh cũ thì việc theo dõi quỹ đạo của chúng cũng là 1 vấn đề bởi thằng quay xuôi thằng quay ngược so với hành tinh mẹ. Các vệ tinh mới của sao Thổ đều ở dạng bé, đường kính chỉ...

20 "mặt trăng" mới được phát hiện quanh Sao Thổ, trở thành hành tinh nhiều vệ tinh nhất hệ mặt Trời

09/10/2019 05:41 PM