2/3 số người dùng điện thoại cao cấp (trên 10 triệu) chọn iPhone. - Android

Get it on Google Play

2/3 số người dùng điện thoại cao cấp (trên 10 triệu) chọn iPhone. - Android

2/3 số người dùng điện thoại cao cấp (trên 10 triệu) chọn iPhone. Theo ictnews.vn:...
2/3 số người dùng điện thoại cao cấp (trên 10 triệu) chọn iPhone.

Theo ictnews.vn: Link:https://ictnews.vn/kinh-doanh/thi-truong/hinh-dung-the-nao-ve-su-thong-tri-cua-samsung-oppo-apple-tai-viet-nam-191322.ict

72182473_10213147368473901_7026478629815058432_o.jpg

09/10/2019 08:47 PM