[Video] Cách mà một chiếc Sigma fp _ chiếc Mirrorless FullFrame nhỏ nhất thế giới được sinh ra - Android

Get it on Google Play

[Video] Cách mà một chiếc Sigma fp _ chiếc Mirrorless FullFrame nhỏ nhất thế giới được sinh ra - Android

Những chiếc Mirrorless FullFrame nhỏ nhất thế giới _ Sigma fp đã bắt đầu được giao đến tay khách hàng và đa số chúng ta chỉ biết đến sản phẩm hoàn thiện cuối cùng với các chức năng như quảng cáo...
Những chiếc Mirrorless FullFrame nhỏ nhất thế giới _ Sigma fp đã bắt đầu được giao đến tay khách hàng và đa số chúng ta chỉ biết đến sản phẩm hoàn thiện cuối cùng với các chức năng như quảng cáo mà thôi chứ ít ai có thể biết được bên trong nó có gì và linh kiện được sắp xếp ra sao...

Qua video bên dưới được chia sẻ của Johnnie Behiri trên trang Cinema5d quay được tại nhà máy Sigma tại Aizu, Fukushima, Nhật Bản, đây là một video không quá dài cũng không quá chi tiết hết tất cả các công đoạn...

[Video] Cách mà một chiếc Sigma fp _ chiếc Mirrorless FullFrame nhỏ nhất thế giới được sinh ra

12/11/2019 02:55 PM