[Hỏi Tinh tế] Anh em còn dùng máy tính để chép data cho smartphone - Android

Get it on Google Play

[Hỏi Tinh tế] Anh em còn dùng máy tính để chép data cho smartphone - Android

Mình thì không còn nhớ lần cuối cùng dùng iPhone sync với máy tính bằng cáp. Và kể cả dùng Android thì mọi thông tin của mình hoàn toàn được lấy từ trên mây chứ không còn lấy từ máy tính bằng cáp...
Mình thì không còn nhớ lần cuối cùng dùng iPhone sync với máy tính bằng cáp. Và kể cả dùng Android thì mọi thông tin của mình hoàn toàn được lấy từ trên mây chứ không còn lấy từ máy tính bằng cáp nữa. Cáp với mình chỉ dùng để sạc mà có khi mình cũng ít dùng vì mình tối về hay để điện thoại lên bàn sạc không dây.

Tốc độ mạng wifi cũng như di động hiện tại mình thấy đã thoải mái đáp ứng được việc anh em sync một lượng lớn dữ liệu từ trên mây xuống hoặc khi cài đặt một app nào đó cho dù mấy...

[Hỏi Tinh tế] Anh em còn dùng máy tính để chép data cho smartphone?

09/10/2019 01:16 PM